Besparen op eigen bijdrage AWBZ

De kranten staan er vol van: “Ouderen lopen de deur van de notaris plat”. Via een wijziging in het testament willen ouderen voorkomen dat hun eigen bijdrage voor verzorging in een AWBZ-instelling oploopt, ze geven hun geld liever aan de kinderen.

De overheid verlangt dat mensen die zorg ontvangen zelf meer bijdragen aan  de zorgkosten van een AWBZ instelling. Daartoe is de vermogens-inkomenstoets ingevoerd.

Voor de berekening van uw eigen bijdrage in de zorgkosten is niet alleen de hoogte van uw inkomen (pensioen) relevant, maar ook uw vermogen (o.a. spaargeld, beleggingen). Concreet wordt verondersteld dat u 8% rendement geniet over uw vermogen (Box 3 Inkomstenbelasting).

Het probleem

Veel gehuwde mensen met kinderen hebben een zogenaamd langstlevende-testament opgemaakt.  Zo’n testament beoogt te voorkomen dat kinderen aanspraak krijgen op hun erfdeel wanneer één ouder overlijdt. Het effect hiervan is dat de langstlevende ouder de hele nalatenschap krijgt plus een schuld aan de kinderen.

Als ouders géén testament hebben gemaakt, geldt de wettelijke verdeling: de langstlevende ouder krijgt dan het volledige vermogen. Ook hier ontstaat een schuld aan de kinderen. Maar die schuld wordt genegeerd voor de inkomstenbelasting.

Op het Box 3-vermogen van vader of moeder mag deze schuld namelijk niet in aftrek worden gebracht. Terwijl de eigen bijdrage AWBZ juist wordt vastgesteld aan de hand van het Box 3-vermogen!

De oplossing

Naar de notaris. Wij kunnen uw testament aanpassen of opstellen. Zo zorgt u ervoor dat uw schuld aan de kinderen opeisbaar wordt ingeval van opname in een AWBZ instelling.

Ook kan een schenkingsakte (een zogenaamde papieren schenking) uitkomt bieden. Tenslotte kan een levenstestament op termijn bijdragen aan de verlaging van het Box 3-vermogen.

• Heeft  u een langstlevende-testament? Een check bij de notaris is noodzakelijk.

• Heeft u geen testament en wel kinderen: regel via een testament dat uw vermogen niet opgaat aan zorgkosten bij opname in een AWBZ-instelling. Ook door bij leven te schenken kunt u de eigen bijdrage verlagen.

Wij staan u graag te woord en adviseren u over uw testament.