Eric Greup, notaris

Eric Greup is notaris in Vleuten (Utrecht). Hij adviseert graag ondernemers en particulieren op diverse gebieden, zoals rechtsvormkeuze, herstructureringen fusies maar ook op het vlak van familierecht, erfopvolging en planning  van nalatenschap.

Begrijpelijk taal spreken en helder uitleggen is zijn credo. Vertrouwen is de basis, deskundigheid een voorwaarde. Voordat Eric notaris werd werkte hij 18 jaar in de levensverzekerings-en pensioenbranche in fiscaal-juridische functies en later in leidinggevende functies als directielid. Stapte daarna over naar het notariaat waar zijn oorspronkelijke roots liggen.

Naast zijn werk als notaris is hij ook pensioenfondsbestuurder.

Over het vak van notaris gaf Eric eerder een interview in het boek Leidsche Rijn onderneemt.