Samenwonen

Samen verder gaan met uw geliefde is een belangrijke beslissing. Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen, wat past het beste bij u?

Laat u door ons adviseren. Dan bent u er zeker van dat de gemaakte afspraken prima passen bij uw levenssituatie.

Samenwonen zónder formele vastlegging

In de wet is voor samenwoners nagenoeg niets geregeld.

Samenwoners erven bijvoorbeeld niet automatisch van elkaar. Ook kunnen zij geen aanspraak maken op nabestaandenpensioen (weduwe/weduwepensioen). Heeft u samen een kind gekregen? Het vaderschap en ouderlijk gezag zijn niet wettelijk geregeld.

Samenwonen met samenlevingscontract

Samenwoners kunnen de zakelijke gevolgen van het samenwonen regelen in een schriftelijke overeenkomst: het samenlevingscontract, ook wel  samenlevingsovereenkomst genoemd.

Er zijn geen specifieke wettelijke regels voor zo’n contract, het staat u dus vrij om in onderling overleg de inhoud te bepalen.

Samenlevingscontract

Een samenwonend stel kan de gevolgen van het samenwonen schriftelijk vastleggen in een samenlevingscontract. Hoewel het maken van een samenlevingscontract niet verplicht is, is het in veel gevallen wel verstandig.

Soms is het hebben van een samenlevingscontract zelfs een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op bepaalde voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van recht op partnerpensioen, het uitoefenen van erfrechtelijke aanspraken of het benutten van bepaalde fiscale voordelen.

Bij het opstellen van een samenlevingscontract gaan wij als volgt te werk:

Intake-gesprek

Tijdens een intake gesprek van ongeveer een half uur inventariseren wij samen met u welke afspraken vastgelegd moeten worden in het samenlevingscontract. Tijdens dat gesprek zullen alle relevante onderwerpen de revue passeren, zoals:

•  De kosten van levensonderhoud;
•  De gemeenschappelijke bank- of girorekening;
•  Partnerpensioen;
•  De inboedel;
•  De woning (huurwoning/eigen woning);
•  Uw nalatenschap;
•  Overlijdensriscicoverzekering.

Akte op maat

Naar aanleiding van het intake-gesprek stellen wij een, op maat gesneden, samenlevingscontract op. Wij adviseren u graag, maar uiteindelijk bepaalt u zelf, binnen de grenzen van de wet, de inhoud van het samenlevingscontract.

Ondertekening akte

Is de conceptakte akkoord? Dan ondertekenen we de definitieve akte. De notaris neemt de akte dan nog helemaal met u door.

Meer weten?

De brochure Samen Verder gaat over alles wat u kunt afspreken bij huwelijk,  geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.

Wilt u na het lezen van de brochure meer weten? Wij helpen u graag uw wensen op papier te zetten en een samenlevingscontract op maat te maken. Neem vrijblijvend contact op of vraag direct online een offerte aan.