Afwikkeling nalatenschap

Onder een nalatenschap wordt verstaan het geheel van bezittingen en schulden dat wordt nagelaten.

Bezittingen zijn bijvoorbeeld een huis, meubilair, banksaldi, kunstvoorwerpen of een onderneming. Bij schulden valt bijvoorbeeld te denken aan hypothecaire geldleningen, persoonlijke leningen en belastingschulden.

Maar ook de uitvaartkosten, legaten, executeursloon en schulden uit hoofde van de legitieme portie daaronder.

Een nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap omvat verschillende aspecten. Zo hebben de erven hebben de taak om een boedelbeschrijving te maken, de schulden van de nalatenschap te voldoen, deze vatbaar te maken voor verdeling en een aangifte erfbelasting te doen.

Bij dit afwikkelingsproces zijn wij graag van dienst. Betrokken en vakkundig kunnen wij de volgende taken op ons nemen:

• Aangifte successierecht
• Maken van de boedelbeschrijving – indien gewenst in de vorm van een notariële akte
• Opstellen van de rekening en verantwoording omtrent de afwikkeling van de nalatenschap
• Vastleggen van de verdeling van de nalatenschap in een notariële akte
• Afgifte van een verklaring van erfrecht

Verklaring van Erfrecht (VVE)

Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben om het nalatenschap te beheren en eventuele te beschikken.

Een Verklaring van Erfrecht geven wij vanzelfsprekend niet zomaar af. Hieraan gaan de nodige onderzoeken in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Centraal Testamentregister (CTR) vooraf. Ook vragen wij de erfgenamen of zij de nalatenschap zuiver willen aanvaarden.

Vaak wikkelt één van de erfgenamen de nalatenschap af op basis van door ieder te verstrekken volmacht. Dergelijke boedelvolmachten verzorgen wij graag voor u.

Aangifte erfbelasting

Als erfgenaam moet u aangifte erfbelasting doen. U kunt ervoor kiezen om 1 persoon aan te wijzen die aangifte doet voor alle erfgenamen.

Wij kunnen u adviseren over het invullen van de aangifte.

Meer weten?

Wij denken graag mee over de benodigde werkzaamheden. In overleg bepalen we welke werkzaamheden u zelf verricht en welke werkzaamheden u liever aan ons uitbesteedt.

Neem vrijblijvend contact op of vraag direct online een offerte aan.