Testament & Voogdij

In de kiem van eindigheid ligt zorgzaamheid. Zorgzaamheid voor uw partner en de volgende generaties. Een testament is een laatste gebaar naar uw dierbaren, u geeft ze de zekerheid dat uw zaken op orde zijn.

Daarom adviseren wij altijd om uw laatste wil vast te leggen. Zo houdt u zelf de regie over wat er gebeurt wanneer u overlijdt.

Een testament opstellen

Voor gehuwde stellen is de standaardregeling, zoals die in de wet is vastgelegd, lang niet in alle gevallen toereikend. Een testament is wenselijk bijvoorbeeld voor:

•  Voorkomen van erfbelasting bij overlijden eerste echtgenoot;
•  Besparen van erfbelasting in het algemeen;
•  Besparen op eigen bijdrage awbz (awbz clausule);
•  Uitsluiten van schoonzoon/schoondochter bij echtscheiding;
•  Onterven van bepaalde familieleden;
•  Voogdijregeling;
•  Aanwijzing van executeur.

Uw persoonlijke situatie kan aanleiding geven tot aanvulling of wijziging van de wettelijke regels in een testament.

Uw persoonlijke situatie kan aanleiding geven tot aanvulling of wijziging van de wettelijke regels in een testament.

Doe de gratis testamentcheck

Doe de testamentcheckOp testamentmoment.nl kunt u een gratis checklist invullen. De vragen in deze checklist helpen u om na te denken over de mogelijkheden van een (nieuw) testament. Wat vindt u belangrijk?

Na het invullen ontvangt u direct een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van de gegeven antwoorden.

Weet u niet op elke vraag een antwoord? Geen probleem. U kunt bij ons terecht voor meer uitleg of advies over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.

Samenwonen (met/zonder kinderen)

Voor samenwoners kan een testament soms nodig zijn om de andere partner afdoende te beschermen tegen erfrechtelijke aanspraken van de familieleden van de partners.

Voor samenwoners met kinderen is het maken van een testament eigenlijk een must. Anders dan voor gehuwden voorziet de wet namelijk niet in de verzorging van de langstlevende partner. Ook is het verstandig om te regelen wie er erft bij gelijktijdig overlijden.

In een testament worden ook andere zaken meegenomen, bijvoorbeeld wanneer u kinderen uit een eerdere relatie heeft. Of, mocht uw zoon of dochter ooit gaan scheiden, zij uw nalatenschap moeten delen met hun ex-partner. Dit noemen we het uitsluiten van de koude kant.

Alleenstaanden

Ook voor alleenstaanden vereist een testament de hoogste zorg en betrokkenheid. Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden; van fiscaal tot het uitsluiten van familieleden (of bepaalde bloedverwanten).

Voogdij regelen

Heeft u minderjarige kinderen, dan kunt u door middel van een testament de voogdij regelen.

Wensen uitvaart en afwikkeling nalatenschap

In uw testament kunt u ook uw wensen vastleggen met betrekking tot de afwikkeling van uw nalatenschap. U wijst bijvoorbeeld een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder aan en maakt uw wensen met betrekking tot uw uitvaart kenbaar.

Levenstestament

Nieuw is het levenstestament. Hierin bepaalt u wie uw belangen moet behartigen op het moment dat u het zelf niet meer kunt. Het kan daarbij gaan om zakelijke aangelegenheden, zoals het regelen van de bankzaken, maar bijvoorbeeld ook om medische kwesties.

Meer weten?

Wij denken graag mee over de beste invulling van uw laatste wil, uw persoonlijke wensen en andere onderwerpen. Neem vrijblijvend contact op of vraag direct online een offerte aan.

Wilt u een samenlevingscontract én tegelijkertijd 2 gelijkluidende (identieke) testamenten opstellen? Dan profiteert u van een een speciaal combinatietarief.

Doe de testamentcheck