Nieuwbouw

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht? Dan kan het zijn dat wij uw projectnotaris zijn. In dat geval begeleiden wij de overdracht van uw nieuwbouwperceel of -appartement. Wij vervullen een onpartijdige rol en dienen zowel het belang van u – als koper – als het belang van de verkoper.

Akte van levering

In de akte van levering leggen we de belangrijkste afspraken uit de koopovereenkomst notarieel vast. Ook wordt hierin de wettelijk voorgeschreven leveringshandeling vermeld. In de akte van levering van de grond, leggen wij de afspraken vast over de koop van de grond, zoals die zijn overeengekomen in de koop-/aannemingsovereenkomst.

U kunt beide akten ondertekenen op ons kantoor in Maarssen of in Vleuten (Utrecht). Beide zijn goed bereikbaar.

De akte van levering wordt ingeschreven bij het Kadaster. Daarna bent u de nieuwe eigenaar van het grond en het te bouwen huis.

Hypotheekakte

Ook de hypotheekakte wordt bij ons op kantoor getekend. Hierin leggen we de afspraken vast zoals u die in offerte met uw geldverstrekker bent overeengekomen. In die akte geeft u uw nieuwe woning in onderpand aan de geldverstrekker.

Nota van afrekening

Tot slot wikkelen we het financiële gedeelte van de grondoverdracht af. Op de datum van ondertekening dienen de grondprijs en de eventueel vervallen aannemingstermijnen door u te worden voldaan (door storting op onze derdengeldenrekening).

Wij vragen voor u de door u te betalen facturen op bij de projectontwikkelaar/aannemer en stellen vervolgens de nota van afrekening voor u op. Aansluitend vragen wij uw bank om zorg te dragen voor de betaling van het in totaal door u verschuldigde bedrag (tenzij u aangeeft dat u een bedrag uit eigen middelen zult voldoen).

Na het tekenen van de akten en de afronding van de kadastrale onderzoeken zorgen wij ervoor dat de door u betaalde kosten worden overgemaakt naar de projectontwikkelaar en/of de bouwer.

5%-regeling

Nadat alle akten zijn getekend blijven wij, als projectnotaris, een belangrijke rol spelen. Wij verzorgen voor u de uitvoering van de zogenaamde 5%-regeling. Deze regeling beschermt u, als koper, tegen eventuele tekortkomingen bij de oplevering van de woning.

Op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd, ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning. U inspecteert dan samen met de aannemer (en een eventueel door u ingeschakelde deskundige) uw nieuwe woning. Goedgekeurd? Dan ondertekent u het proces verbaal van oplevering zonder dat daarin onvolkomenheden worden vermeld. Niet (geheel) goedgekeurd? Dan worden in het proces verbaal van oplevering de door u geconstateerde onvolkomenheden aangetekend.

U heeft het recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom bij ons in depot te storten. Mocht de bouwer de opleveringsgebreken, of gebreken die tijdens de eerste 3 maanden opduiken niet herstellen, dan heeft u met deze 5%-regeling een stok achter de deur. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Samenwonen of trouwen?

Gaat u voor het eerst samenwonen in uw nieuwe huis? Denk dan ook eens aan het opstellen van een testament, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Ook het inbrengen van eigen geld door één van de aankopende partners kunnen wij voor u vastleggen in een overeenkomst.

Meer weten?

Wij adviseren u graag. Bijvoorbeeld over de tenaamstelling van uw woning of uw erfenis. U kunt ook direct online een offerte aanvragen.