Huis & Hypotheek

Heeft u een huis gekocht? Gefeliciteerd! Een eigen huis is een belangrijke aankoop. Een eigen plek om te genieten van het goede in het leven. Een grote investering ook, zowel zakelijk als emotioneel.

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst is getekend nemen wij de positie in van spin in het web. Wij zorgen ervoor dat de hypothecaire leningen op de woning worden afgelost en dat de door uw geldverstrekker te financieren koopsom op onze kwaliteitsrekening wordt gestort.

Ook verzorgen wij de uitbetaling aan de makelaars en andere betrokkenen. De akte van levering en de hypotheekakte stellen wij vanzelfsprekend voor u op. In de akte van levering leggen wij de belangrijkste afspraken uit de koopovereenkomst voor u vast en wordt de wettelijk voorgeschreven leveringshandeling vermeld.

Na de inschrijving van de akte van levering bij het Kadaster bent u de nieuwe eigenaar van het door u aangekochte huis.

Dit doen wij voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw.

De akte van levering

In de akte van levering leggen we de belangrijkste afspraken uit de koopovereenkomst notarieel vast. Ook wordt hierin de wettelijk voorgeschreven leveringshandeling vermeld.

De akte van levering wordt ingeschreven bij het Kadaster. Daarna bent u de nieuwe eigenaar van het huis. U kunt uw akten komen ondertekenen op ons kantoor in Vleuten (Utrecht).

Oversluiten of extra hypotheek

Ook wanneer u uw oude hypotheek oversluit of een extra hypotheek neemt, zorgen wij voor het opstellen en passeren – het ondertekenen bij de notaris – van uw hypotheekakte:

•  Opstellen hypotheekakte
•  Kadastrale recherche; het uitvoeren van kadastraal onderzoek
•  Het opvragen van aflossingsnota’s bij uw oude geldverstrekker en/of kredietverleners
•  Het opvragen van de gelden bij uw nieuwe geldverstrekker
•  Het opmaken van de nota van afrekening
•  Het uitbetalen van alle betrokkenen

Achter de schermen zorgen wij voor werkzaamheden van administratieve aard, zoals:

•  De verificatie van uw persoonsgegevens
•  De inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster
•  De vervaardiging van afschriften van de akte
•  Archivering (en bewaring) van uw akte

Nieuwbouw

Trotse bezitter van nieuwbouw? Wij begeleiden regelmatig de overdracht van nieuwbouwpercelen of -appartementen. Daarbij vervullen we een onpartijdige rol en dienen zowel uw belang – als koper – als het belang van de verkoper.

Samenwonen of trouwen?

Gaat u voor het eerst samenwonen in uw nieuwe huis? Denk dan ook eens aan een samenlevingscontract.

Meer weten?

Wij adviseren u graag. Bijvoorbeeld over de tenaamstelling van uw woning of uw erfenis. U kunt ook direct online een offerte aanvragen.