Bemiddeling bij (echt)scheiding

Scheidingsbemiddeling, ofwel mediation, is een manier van (echt)scheiden waarbij u samen met een mediator, een onpartijdige echtscheidingsdeskundige, uw scheiding regelt. In goed overleg.

Goed uit elkaar

Goed uit elkaar gaan betekent dat beide partijen na de scheiding verder kunnen met hun leven. Dat beide partijen een plek hebben om te wonen. Dat de kinderen een thuis hebben bij beide ouders. Dat kan alleen als er goede afspraken worden gemaakt.

Waarom een mediator?

Het is vaak lastig om om afspraken te maken over de scheiding. Emoties voeren de boventoon, beslissingen wegen zwaar.

Siegrid Jansen is behalve notaris ook mediator. Zij helpt mensen om goed uit elkaar te gaan en begeleidt u bij het samen zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken.

Er samen voor zorgen dat beide partijen na de scheiding verder kunnen – Siegrid Jansen

Waarom een notaris als mediator?

De afspraken die u maakt, moeten juridisch worden vastgelegd. Als notaris is Siegrid Jansen getraind in het maken van deugdelijke contracten. Daardoor weten partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze elkaar daar ook aan houden.

Ook de verdeling van bezittingen is bekend terrein voor notaris Jansen. Niet alleen juridisch maar ook fiscaal.

Echtscheidingsconvenant

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt opgemaakt in de vorm van een notariële akte. Het krijgt daardoor direct executoriale kracht, net zoals een rechterlijke beschikking.

Dit moet wel wanneer het convenant door een advocaat is opgemaakt.

Mediation, ofwel scheidingsbemiddeling, kan zowel door gehuwde als ongehuwde partners worden ingezet.

Wat mag u van ons verwachten?

Notaris en echtscheidingsmediator Siegrid Jansen - Utrecht

Notaris en echtscheidingsmediator Siegrid Jansen – Utrecht

Siegrid maakt zich sterk om de belangen van beide partijen te behartigen. Zij wil niet dat u tegenover elkaar staat, maar dat u samen werkt aan de beste oplossing.

Het helpt enorm als een onafhankelijke partij het gesprek in goede banen leidt. Uw eigen wensen kenbaar te maken én te luisteren naar de behoefte van de ander. Daarbij is ook ruimte voor de emotionele kant van een scheiding – Siegrid Jansen

De benodigde gesprekken omvatten o.a.:

• Intake

U maakt kennis met de mediator en bespreekt uw verwachtingen, de spelregels bij mediation en maakt enkele afspraken. Daarna tekenen alle partijen de overeenkomst scheidingsbemiddeling.

• 1e vervolggesprek

Zijn er kinderen, dan staat het ouderschapsplan centraal: uw nieuwe rol als ouders, ná de scheiding. Hoe gaat u in de toekomst belangrijke beslissingen over de kinderen nemen? Alle partijen werken samen om tot de invulling van het ouderschapsplan te komen.

• Verdere vervolggesprekken

Tijdens het vervolgtraject wordt de boedelscheiding, alimentatie en verdeling van pensioenen besproken.

• Afronding

Wanneer overeenstemming is bereikt over alle kwesties, wordt het convenant getekend.

Locatie

De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Vleuten-De Meern. In de luwte van de stad Utrecht, maar toch heel gemakkelijk te bereiken vanaf de A2.

Op deze unieke plek kunnen partijen even ontsnappen aan de veelal gespannen situatie thuis. De rust die de Smalle Themaat uitstraalt, is een goed begin voor een goed gesprek.

Het is deze rust die ik zelf ook uitstraal naar mijn cliënten. Ik breng structuur aan in het ingewikkelde traject van een scheiding – Siegrid Jansen